1 2 3

บริษัท บิลเลี่ยนฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
อาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพสูง

อาทิเช่น เนื้อโคขุน เนื้อหมู
อาหารทะเลแช่แข็ง และวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น
เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่
สุดเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งด้านธุกิจ
อาหารแช่แข็ง

News & Activities